ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13325 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.10.2022 - 13:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Деметра“ за извършване на социална услуга-  Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ с гореща телефонна линия, кризисна интервенция и психологично консултиране 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ