ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13327 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.10.2022 - 13:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства за адаптиране на помещенията на Графична база „Тодор Атанасов“ за учебни и творчески дейности за нуждите на „Младежки център на изкуствата към НХА“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ