ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13349 / 24.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 25.10.2022 - 08:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Д. А. Тодорова директор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас  за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” – Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ