ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13391 / 10.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.11.2022 - 15:09

от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за изграждане на тротоари по цялата дължина на ул.“Ангел Димитров“ в квартал Сарафово

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ