ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13412 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 09:01

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2022 г.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ