ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13409 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 10:39

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ