ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13425 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Укрепване  капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“ по процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ