ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13426 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш, във връзка с икономическата обстановка в страната 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ