ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13443 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 10:23

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в кв.11“А“, по плана на ж.к.“Бр.Миладинови“, зад бл.117, между ул.“Камчия“ и ул.“Места“, гр.Бургас – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ