ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13466 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:43

от Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем срещу заплащане на шест броя работни помещения и един санитарен възел, находящи се на първи етаж в сградата, собственост на „Дентален център  І - Бургас“ ЕООД, на Регионална здравна инспекция – Бургас за временно ползване като база на отдел ,,Радиационен контрол“ към Дирекция ,,Обществено здраве“  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ