ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13473 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:31

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Належащи ремонти в "Център за психично здраве Проф. Ив. Темков - Бургас" ЕООД и недискриминиране на психично болните граждани

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ