ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13516 / 25.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.11.2022 - 15:35

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на целеви средства на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, за изработване на инвестиционен проект, промяна на предназначението на съществуваща сграда и нейната реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ