ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13513 / 25.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.11.2022 - 15:43

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т. 8 (Протокол № 43) от проведеното на 27.10.2022 г. заседание на Общински съвет- гр. Бургас, с което е дадено съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.