ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13542 / 07.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 12:12

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за дофинансиране на Традиционния шампионат „Писта Бургас 2022“ - кръг от Националния шампионат по автомобилизъм 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.