ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13571 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 17:55

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Присъединяване към Международната лига на демократичните градове
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ