ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13632 / 12.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 14:18

от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП "ВМРО-Българско национално движение", относно: Избор на председател на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ