ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13637 / 16.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 14:02

от Манол Тодоров и Стоян Грозев - общински съветници, относно: Залагане на допълнителни до 10 000 лева, които да бъдат отделно от делегирания годишен бюджет на "Общински приют за безстопанствени кучета" - Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ