ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13643 / 17.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 17.01.2023 - 10:59

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за включване на предстояща спортна проява в други дейности в спорта през 2023 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ