ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13649 / 18.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 15:33

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Избор на член на Комисия, на основание чл.33а, ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ