ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13671 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 14:49

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Общински имоти“ право на управление върху имот–частна общинска собственост, представляващ „Ремонтна работилница за рибарски лодки“, изградена в УПИ VIII-1367, м. „Рибарско пристанище“, земл. кв. Крайморие, с идентификатор 07079.10.1367.1 по КККР на гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ