ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13674 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:01

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г към Министерство на културата по проект “Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ - Договор № РА14 - Р2-2.2.-РД-7/19.10.2022 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ