ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13676 / 20.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:34

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ