ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13680 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 23.01.2023 - 10:53

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на член на Комисията за оценка по чл.15 от Правилника за работа на фонд "Култура" на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ