ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13669 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 23.01.2023 - 12:12

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот - общинска собственост на Местна инициативна рибарска група "Бургас - Камено"

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ