ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 13702 / 25.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 25.01.2023 - 16:08

от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Заверен препис от Наредбата за реда за придобиване, управлене и разпореждане с общински имоти и вещи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА