ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13729 / 30.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 30.01.2023 - 16:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ за нуждите на филиал Бургас обособени части от имоти – общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ