ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 9252 / 12.09.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 11:50

от Вилен Шантович Гегамян, относно: Преразглеждане на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА