ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13793 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 11:15

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване на командировки на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, за периода 21.03.2022 г. - 19.01.2023 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ