ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13803 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:29

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на "Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД“ за финансиране на проект за подобряване условията на труд по  Фонд “Условия на труд"” 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ