ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13830 / 20.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.02.2023 - 11:38

от Георги Дракалиев  - общински съветник от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Ред и условия за отдаване на части от общински имоти за поставяне на преместваеми обекти 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ