ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13891 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:46

от С. П. К., относно: Изграждане на пешеходни пътеки 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА