МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13908 / 28.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 29.03.2023 - 09:20

по чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ от Н. Бъчварова - Началник Общинска служба земеделие - Бургас, относно: Обезщетение с част от ПИ 72151.18.12 по ККР с.Твърдица
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА