ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13918 / 29.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 08:47

 от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова помощ на изявени бургаски състезатели за участие в предстоящи Световни и Европейски първенства

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ