ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13912 / 29.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 09:42

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2022 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ