ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13921 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 14:16

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2022 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ