ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13933 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 14:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по покана на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за набиране на проекти по Програма “Микропроекти за климата“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ