ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13935 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 14:55

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Подписване на партньорски споразумения за целите на подготовката и изпълнението на проектни предложения, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", която е част от инвестиция "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд", съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ