ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13936 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 15:00

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на финансов ресурс за изготвяне на техническа документация за целите на подготовка и изпълнението на проектно предложения, с което Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", която е част от инвестиция "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд", съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ