ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13945 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:47

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне управлението на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Бургас, кв. Ветрен, в.з. „Минерални бани“, предоставен безвъзмездно за управление на Община Бургас, на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ към Учебно- производствен комплекс „Младост“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ