ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13949 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 18:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас включващ територията на град Бургас заедно с кварталите Меден Рудник, Долно Езерово, Горно Езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, Рудник и Черно море и техните землища; 2. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас включващ територията на град Бургас заедно с кварталите Меден Рудник, Долно Езерово, Горно Езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, Рудник и Черно море и техните землища

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ