ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13969 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.04.2023 - 13:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за с.о. "Индустриален парк Равнец", землище с.Равнец, община Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ