ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13987 / 07.04.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 07.04.2023 - 15:02

от Георги Маринчев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски състезатели по борба за участието им в предстояща Балканиада в Гърция 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ