ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 14017 / 24.04.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 25.04.2023 - 15:41

от Г. И. Я., относно: Изменение на ПУП-ПРЗ

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА