ПИСМО 08 - 00 14022 / 27.04.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 27.04.2023 - 10:59

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Предоставяне на становище във връзка със сигнал-предложение от арх. С. Попов-Председател на КАБ-РК Бургас за незаконосъобразност на решение по т.3 от Протокол 50/11.04.2023г на Общински съвет- Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА