ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14042 / 10.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 10.05.2023 - 15:43

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „КОЦ–Бургас” ЕООД    

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ