ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14098 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проектно предложение, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, която е част от инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ