ПИСМО 08 - 00 14110 / 22.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 25.05.2023 - 10:28

от А.Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка 3276/2023 г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА