ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14123 / 26.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 26.05.2023 - 13:38

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 53 000 лв. в бюджета на ОУ „Христо Ботев“ - кв. Сарафово за осъществяване на ремонт на помещения и обособяване на  класни стаи за нуждите на приема в първи клас в училището

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ