МОЛБА № 08-00 14135 / 31.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.06.2023 - 09:49

от А. Костадинов - председател на клуб по спортна акробатика "Черноморец", относно: Дофинансиране на спортно събитие

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА