ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9371 / 25.11.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 28.11.2019 - 11:26

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2020 година в Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ